Riskerna med lågt blodtryck

Det finns relativt få risker med ett lågt blodtryck, där den vanligaste risken är fallskador. Ibland kan däremot ett lågt blodtryck vara ett tecken på en annan, mer allvarlig sjukdom.

(Ett nytt fönster öppnas)

Riskerna med lågt blodtryck

Riskerna är inte särskilt stora

Lågt blodtryck behöver inte innebära att den drabbade upplever några särskilda besvär. Det finns dock en del risker som kan göra sig gällande. Utöver de vanligaste symtomen (huvudvärk, yrsel eller illamående) finns också en risk att ramla och skada sig, och i extremfall, en risk att på sikt skada organen.


Bästsäljande blodtrycksmätare


Livskvalitén kan försämras

Vidare finns också risk att symtomen upplevs som ett hinder i vardagslivet och gör att den drabbade upplever begränsningar i vad hen kan göra. Det kan, i värsta fall, medföra att anpassning av livsstil blir nödvändig då vissa saker blir för svåra att göra. För den som inte längre kan delta i sina favoritaktiviteter p.g.a. lågt blodtryck kan det säkert upplevas som både kränkande och påfrestande. Att inte längre kunna leka med sina barn på samma sätt eller att vara ut och springa med hunden kan säkert vara en stor försämring av livskvalitén för många. Rädslan att bli yr och falla eller utsätta andra för fara kan göra att man hindras från att göra vissa saker.

Det är inte ovanligt att en nybliven mamma får ett lågt blodtryck. Då finns en uppenbar risk för yrselattacker och det kan innebära en risk för mamman såväl som för barnet.

När blir lågt blodtryck farligt?

Ofta ses lågt blodtryck, eller hypotension, som ett tecken på en god hälsa. Detta hänger ihop med att högt blodtryck ger ökad risk för exempelvis njur- och hjärt- kärlsjukdomar. Ett lågt blodtryck blir därmed något positivt då det ger en minskad risk för den typen av åkommor.

Blodbrist i de inre organen

Det finns dock en gräns för när lågt blodtryck kan anses vara av godo eller istället ge ökad hälsorisk. Det allvarligaste är då blodtrycket blir så lågt att centrala organ inte får tillräckligt mycket blod. Organ som löper risk att drabbas är exempelvis hjärna, hjärta och lever. Om dessa organ inte får den blodtillförsel de behöver, kan det resultera i att de inte fungerar normalt och därmed påverka hela kroppen.

Fallskador på grund av yrsel och blodtrycksfall

I värsta fall kan en fallskada på grund av blodtrycksfall orsaka permanenta skador och i värsta fall döden. Detta är dock att betrakta som extremfall. Den vanligaste skadan som uppstår i samband med lågt blodtryck är att bristen på blodtillförsel till hjärnan ger upphov till yrsel eller medvetslöshet. En person som drabbas av detta löper risk att falla omkull och göra sig illa.

De egentliga riskerna med lågt blodtryck om annan sjukdom ej är förekommande är:

 • Fallolyckor vid blodtrycksfall
 • Konstant trötthet
 • Att organ inte får tillräckligt med blod (endast i extremfall).

Hur lågt blodtryck kan man ha utan att ta skada?

När man mäter en persons blodtryck utgår man från ett medelvärde. Inom sjukvården mäts det värdet oftast med en s.k. blodtrycksmanschett eller blodtrycksmätare. Instrumentet lindas kring överarmen och pumpas upp med luft så att blodflödet stängs av. Därefter släpps luften sakta ut och blodet tillåts passera. När man kommit till den punkt där blodet börjar flöda under hjärtats sammandragningsfas (systole) hörs ett litet ljud från pulsådern för varje hjärtslag. Det tryck som då går att uppmäta är värdet på det systoliska blodtrycket. När blodflödet sedan är helt återställt upphör blåsljudet och blodflödet är helt fritt. Vid den punkten är det möjligt att läsa trycket under hjärtats avslappningsfas. Detta tryck kallas det diastoliska trycket.

Med lågt blodtryck avses ett systoliskt tryck under värde 90 mm Hg. Det är dock möjligt att ha ett avsevärt lägre tryck än så utan att ta skada. Men då blodtrycket går under 50 mm Hg medför det stora risker. Inte bara för yrsel och fall utan även för skador på inre organ.

Riskerna med lågt blodtryck varierar från person till person

När risken som ett minskat blodtryck medför blir akut, är dock väldigt individuellt. Det beror på hur personen upplever sina besvär och på vilka sätt de påverkar livsstilen. En person som lever ett mycket aktivt liv känner säkert av problemen betydligt tydligare.

Har man ett väldigt lågt blodtryck men utan symtom och mår bra, så behöver man inte behandla detta, enligt vårdguiden.


Populära blodtrycksmätare


Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: Vårdguiden, Netdoktor

Kommentarer

 1. Jag har en blodtrycksmätare hemma då jag inte litar på läkare som säger att mitt blodtryck är bra trots att jag konstant är trött och har varit det i över 25 år. (Är 32) jag har i snitt mellan 78-85 i sys och 65-75 i dia över en dag i några veckor. Idag hade jag vilopuls (hade inte gått upp for dagen) på 104 och när jag ställde mig upp så hade jag 135 i puls… kan mitt konstanta låga blodtryck göra att inte kroppen syresätter mina organ och det är därfor jag är trött eller är det inte tillräckligt lågt för att jag ska vara så trött?? Sover typ 15 h om dagen och är konstant trött. Tack för svar….mvg/Simona

  1. Kan det hända ngt om blodtrycket är lågt ? jag ligger omkr
   övertryck79-106
   Undertryck 48-59
   Puls. 49-90
   Och skall opereras med titthålskirurgi snart !

 2. Idag mätte jag blodtryck tre ggr.
  1. (utan vila) 129 / 62 puls 87
  2. med vila 108 / 55 puls 85
  3. med vila 106 / 57 puls 84

  Jag äter kanske för sunt – bönor, grönkål, rödbetor, nötter..frukter.

  Är mina siffror normala?
  undrar jag

 3. Ramlade av en häst och flera timmar efter sjönk mitt redan låga blodtryck, Ambulans till akuten där det sjönk till 44 i undertryck, är det vanligt vid skada att det sjunker?

 4. Hej,

  Idag mätt jag mitt blödtryck o det visade 94/65. Alla tider jag mätt trycket det visade lågt. Några gånger fick jag yrsel med. Är trött med. Är det tillståndet ok eller måste mn sök vård?

  Med vänlig hälsning,
  Rooby

 5. Hej!! Jag har haft obehandlad Anemi i 15 år som ignoreras av vården jag är Likblek jätteyr har Hjärtklappning oregelbundna hjärtslag blir lätt andfådd fryser så jag skakar har huvudvärk mår illa plus att mitt Blodtryck är Extremt lågt 70/30 min Hälsa å mitt Liv påverkas avsevärt negativt och Hindrar mig från att leva ett normalt fungerande Liv jag blir så less över att Läkarna bara viftar bort detta 🙁

  Jättetacksam för svar Mvh Annica G !!!!!

  1. Anemi ska ju behandlas med Behepan….B 12. Vid svår Anemi ges ju Blod transfusion. Ta k8ntakt med Patient ombudsman. Det här är verkligen felbehandling!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *